Matkap Uçlu Vida

havşa başlı matkap uçlu vida

Yıldız havşa başlı matkap uçlu vidalar

3,9 x 9,5 4,2 x 13 4,8 x16
3,9 x 13 4,2 x 13 4,8 x 19
3,9 x 16 4,2 x16 4,8 x 22
3,9 x 19 4,2 x 19 4,8 x 25
3,9 x 22 4,2 x 22 4,8 x 32 
3,9 x 25 4,2 x 25 4,8 x 38
3,9 x 32 4,2 x 32  4,8 x 50
3,9 x 38 4,2 x 38 4,8 x 60
  4,2 x 45 4,8 x 70
   4,2 x 50 4,8 x 80
    4,8 x 100

silindir başlı matkap uçlu vida

Yıldız silindir başlı matkap uçlu vidalar

3,9 x 9,5 4,2 x 13 4,8 x16
3,9 x 13 4,2 x 13 4,8 x 19
3,9 x 16 4,2 x16 4,8 x 22
3,9 x 19 4,2 x 19 4,8 x 25
3,9 x 22 4,2 x 22 4,8 x 32 
3,9 x 25 4,2 x 25 4,8 x 38
3,9 x 32 4,2 x 32  4,8 x 50
3,9 x 38 4,2 x 38 4,8 x 60
  4,2 x 45 4,8 x 70
   4,2 x 50 4,8 x 80
    4,8 x 100